ગુજરાતી


ભાષા ગૌરવ (ઈ-બુક, ભાષા નિયામકની કચેરી દ્વારા પ્રકાશિત)

ભાષા વિવેક (ઈ-બુક, ભાષા નિયામકની કચેરી દ્વારા પ્રકાશિત)

ગુજરાતી ભાષાસૌંદર્ય (ઈ-બુક, ભાષા નિયામકની કચેરી દ્વારા પ્રકાશિત)

રૂઢિપ્રયોગ અને કહેવત સંગ્રહ (ઈ-બુક, ભાષા નિયામકની કચેરી દ્વારા પ્રકાશિત)

વ્યવહારોપયોગી ગુજરાતી - ગુજરાતી શબ્દકોશ (ઈ-બુક, ભાષા નિયામકની કચેરી દ્વારા પ્રકાશિત)

ગુજરાતી - અંગ્રેજી વહીવટી શબ્દકોશ (ઈ-બુક, ભાષા નિયામકની કચેરી દ્વારા પ્રકાશિત)

ચરોતરમાં બોલાતી કહેવતોનો સંગ્રહ : સંકલન - ચતુર પટેલ (ઈ-બુક)

જોડણીના નિયમો : સાર્થ જોડણીકોશ મુજબ 

કવિ અને લેખકના ફોટોગ્રાફ (106) 

વ્યાકરણ પરિચય 

રૂઢિપ્રયોગ : ધોરણ - ૬ થી ૮, પ્રથમ સત્ર 

શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ : ધોરણ  - ૬ થી ૮, પ્રથમ સત્ર 

સમાનાર્થી શબ્દો : ધોરણ -  ૮, પ્રથમ સત્ર 

જોડણી : ધોરણ - ૭, પ્રથમ સત્ર 

નિપાત : વ્યાકરણ 

સંજ્ઞા : વ્યાકરણ 

વિરામચિહ્નો : વ્યાકરણ 

વાક્યના પ્રકાર : વ્યાકરણ 

અલંકાર : વ્યાકરણ (સ્લાઈડ શો)    

દ્વિરુક્ત અને રવાનુકારી શબ્દપ્રયોગ  

સાહિત્યકારોની જન્મ, મૃત્યુતારીખ અને જન્મસ્થળ 

સાહિત્યિક રમતો 

સાહિત્યકારો વિવેચકોની નજરે 

સાહિત્યકારોનાં ઉપનામ 

ગુજરાતી કક્કો : ચિત્ર સાથે 

ગુજરાતી કક્કો : ફ્લેશકાર્ડ 

ગુજરાતી કક્કો : ફ્લેશકાર્ડ (એક પેજમાં મોટા બે અક્ષર)

ગુજરાતી કક્કો અને શબ્દો : ફ્લેશકાર્ડ 

સાતવારના નામ : ફ્લેશકાર્ડ 

ગુજરાતી મહિનાના નામ ;ફ્લેશકાર્ડ 

અંગ્રેજી મહિનાના નામ ગુજરાતીમાં : ફ્લેશકાર્ડ 

એકમ કસોટી : ગુજરાતી, ધોરણ-૬, દ્વિતીય સત્ર

પાઠ-૧૦ આલાલીલા વાંસળિયા 
પાઠ-૧૧ એક જાદુઈ પત્રની વાર્તા 
પાઠ-૧૨ રાવણનું મિથ્યાભિમાન 
પાઠ-૧૩ સાગરકાંઠાનો પ્રવાસ 
પાઠ-૧૪ સારા અક્ષર 
પાઠ-૧૫ ગુજરાત મોરી મોરી રે 
પાઠ-૧૬ માતૃહૃદય 
પાઠ-૧૭ સુગંધ કચ્છની 
પાઠ-૧૮ સુભાષિત 

એકમ કસોટી : ગુજરાતી, ધોરણ-૭, પ્રથમ સત્ર

પાઠ-૫, રાનમાં, એકમ કસોટી, ગુજરાતી, ધોરણ-૭,પ્રથમ સત્ર 

પાઠ-૧૦, વલયની અવકાશી સફર, એકમ કસોટી, ગુજરાતી,ધોરણ-૭, પ્રથમ સત્ર

એકમ કસોટી : ગુજરાતી, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર

ક્વિઝ : ગુજરાતી, ધોરણ-૭, પ્રથમ સત્ર 

પાઠ-૧, મેળામાં, ક્વિઝ 
પાઠ-૨, આજની ઘડી રળિયામણી, ક્વિઝ 
પાઠ-૩, પરીક્ષા, ક્વિઝ 
પાઠ-૪, બે ખાનાંનો પરિગ્રહ, ક્વિઝ 
પાઠ-૫, રાનમાં, ક્વિઝ

પાઠ-૬, ભીખુ, ક્વિઝ 
પાઠ-૭, જીવનપાથેય, ક્વિઝ 
પાઠ-૮, માલમ હલેસાં માર, ક્વિઝ 
પાઠ-૯, બાનો વાડો, ક્વિઝ 
પાઠ-૧૦, વલયની અવકાશી સફર, ક્વિઝ 

ગુજરાતી, ધોરણ-૬, પ્રથમ સત્ર ક્વિઝ (તમામ પ્રકરણ) : ચંદ્રેશ જોશી  
ગુજરાતી, ધોરણ-૭, પ્રથમ સત્ર ક્વિઝ (તમામ પ્રકરણ) : પ્રજાપતિ સાહેબ  
ગુજરાતી, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર ક્વિઝ (તમામ પ્રકરણ) : ચંદ્રેશ જોશી  

ધોરણ : ૬ થી ૮, ગુજરાતી, પ્રથમસત્રના તમામ એકમના પ્રશ્નોના જવાબ (હિરેન બી પટેલ)

ધોરણ : ૬ થી ૮, ગુજરાતી, દ્વિતીયસત્રના તમામ એકમના પ્રશ્નોના જવાબ (હિરેન બી પટેલ)

ધોરણ : ૧ થી ૫, તમામ વિષયના તમામ એકમના પ્રશ્નોના જવાબ (હિરેન બી પટેલ)


ગુજરાતી, ધોરણ : ૮, પ્રથમ સત્ર, કમ્પ્યૂટરમાં રમવા માટેની ક્વિઝ (પ્રશ્નોત્તરી)
આભાર : ગુણવંતભાઈ પ્રજાપતિ ૨. એક જ દે ચિનગારી
૩. જુમો ભિસ્તી
૪. તને ઓળખું છું મા
૫. એક મુલાકાત
૬. ધૂળિયે મારગ
૭. દેશ ભક્ત જગડુશા
૮. આભમાં ઝીણી ઝબૂકે વીજળી
૯. દીકરાનો મારનાર
૧૦. અઢી આનાગુજરાતી, ધોરણ : ૮, દ્વિતીય સત્ર, કમ્પ્યૂટરમાં રમવા માટેની ક્વિઝ (પ્રશ્નોત્તરી)
આભાર : ગુણવંતભાઈ પ્રજાપતિ 

૧૧. વળાવી બા આવી
૧૨. નવા વર્ષના સંકલ્પો
૧૩. શરૂઆત કરીએ
૧૪. સાકરનો શોધનારો
૧૫. અખંડ ભારતના શિલ્પી
૧૬. સુદામો દીઠા શ્રીકૃષ્ણદેવ રે !
૧૭. સંસ્કારની શ્રીમંતાઇ
૧૮. દુહા-મુક્તક-હાઇકુ
૧૯. સાંઢ નાથ્યો
૨૦. બહેનનો પત્ર
૨૧. કમાડે ચીતર્યાં મેં
૨૨. કિસ્સા - ટુચકા


ગુજરાતી, ધોરણ : ૭, પ્રથમ સત્ર, કમ્પ્યૂટરમાં રમવા માટેની ક્વિઝ (પ્રશ્નોત્તરી)
આભાર : ગુણવંતભાઈ પ્રજાપતિ 


૨. આજની ઘડી રળિયામણી

૪. બે ખાનાંનો પરિગ્રહ
૫. રાનમાં
૬. ભીખુ
૭. જીવન પાથેય
૮. માલમ હલેસાં માર
૯. બાનો વાડો
૧૦.વલયની અવકાશી સફર


ગુજરાતી, ધોરણ : ૭, દ્વિતીય સત્ર, કમ્પ્યૂટરમાં રમવા માટેની ક્વિઝ (પ્રશ્નોત્તરી)
આભાર : ગુણવંતભાઈ પ્રજાપતિ 


ગુજરાતી, ધોરણ : ૬, દ્વિતીય સત્ર, કમ્પ્યૂટરમાં રમવા માટેની ક્વિઝ (પ્રશ્નોત્તરી)
આભાર : ગુણવંતભાઈ પ્રજાપતિ 


88 ટિપ્પણીઓ:

 1. Khub saras ane shikshako ne mate upyogi material aapo chho...thanks Bharatbhai..

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. ખુબ જ સરસ કામગીરી,,ભરતભાઇ, અભિનંદન..

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 3. ખૂબ જ સરાહનીય કામ કર્યું છે. અભિનંદન

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 4. ધોરણ-૬ ની પ્રથમ સત્રની ગુજરાતી વિષયની એકમ કસોટી મુકો

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 5. EXCELLENT WORK BROTHER
  PLZ MAKE IT EASY EDITING SO THAT EVERY SCHOOL PUBLISH IT OWE NAME

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 6. સર ધોરણ ૬ થી ૮ ની હિન્દી,સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી ની પણ એકમ ટેસ્ટ મુકો

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 7. Your blog meet the all language information the blog is great and thanks for your still working hard chauhan sir

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 8. ધોરણ-૮ ગુજરાતી બીજા સત્રની એકમ કસોટી મુકજો સાહેબ

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 9. શિક્ષકોને મદદરૂપ થવા બદલ આપનો જેટલો પણ આભાર માનીએ તેટલો ઓછો છે.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 10. અભિનંદન
  ગાંધીનગર ઇનોવેશન ફેરમાં આપને જોયા અને સાંભળ્યા - ખુબ સરસ - પ્રવૃત્તિ

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 11. ખુબ સરસ કામ કર્યું છે..દિલથી અભિનંદન

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 12. ખુબ સરસ મજાનુ કામ કર્યુ છે આપને દિલથી ખુબ ખુબ અભિનંદન

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 13. અભિનંદનને પાત્ર કામગીરી છે.... સાહેબ

  જો શક્ય હોય તો એકમ કસોટીઓ ધોરણ ૬ થી ૮ ની ૨૦ ગુણની મુકશો....

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 14. ખુબ જ ઉપયોગી શૈક્ષણિક માહિતી બદલ આભાર

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 15. ગુજરાતી બીજા સત્ર નું યુનીટ ટેસ્ટ નથી

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 16. Very good...weldone sir....sta.1 ma mulaksharo ni pectice thay e mate tapakavala mulaksharo ni p.d.f hoi to 9925662290 aa nambar par mokli aapva krupa karsoji

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 17. આ ટિપ્પણી લેખક દ્વારા દૂર કરવામાં આવી છે.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 18. ખૂબ સરસ .ધોરણ5 થી 10 સુધી નું બધાં વિષય નું વ્યાકરણ મૂકો.મૂકો ત્યારે આ વોટ્સઅપ નંબર પર મોકલી આપજો.plzzz 9033436347

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 19. I am shailesh kanani,
  Vidyasahayak of branch kanya shala no_3, dhandhuka
  At. Sodhi
  Ta. Dholera

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 20. Apna vishe khub sambhalyu se, bhavisy ma kyarek malvanu thay evi asha rakhu su
  I proud of you sir

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 21. Very nice sir & બીજાને પણ ઉપયોગી થાય છે એ બદ્લ આપનો આભાર

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 22. આપે જે મને મદદ કરી તેના માટે હું કાયમી આપનો આભારી રહીશ, ખૂબ જ સરસ કામ છે આપનું. આભાર

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 23. વાહ, ઘણું સરસ. આટલી બધી વૈવિધ્યસભર શૈક્ષણિક માહિતી તમારી અથાક મહેનતનું પરિણામ છે.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 24. 6 to 8 English subject nu masik ayojan badha j units mate nu path ayojan Muko... And English Ni adhyayan nishpattio pan muko....

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 25. બહુ જ સરસ કામ કર્યું છે ભરતભાઈ બધુ જ સરળતાથી તમારા બ્લોગમાથી મળી જાય છે

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 26. ખુબ સરસ કાર્ય છે , લોક કલ્યાણ માટે કરતા રહો

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 27. ભરત ભાઈ ખૂબ સરસ
  કલેક્શન છે.

  ભાઈ... ભાઈ...

  જવાબ આપોકાઢી નાખો