હિન્દી


હિન્દી વ્યાકરણ  (તમામ મુદ્દાઓનો સમાવેશ)

એકમ કસોટી : હિન્દી, ધોરણ-૬, પ્રથમ સત્ર

इकाई - १ दयालु शिकारी 
इकाई - २ एक जगत एक लोक 
इकाई - ३ समजदार नन्ही 
इकाई- ४ गिनती ५१ से १०० 
इकाई - ५ धरती को महकाई 
इकाई - ६ सुबह 
इकाई - ७ बुजो तो जाने 
इकाई - ८ राजा का हिस्सा 

એકમ કસોટી : હિન્દી, ધોરણ-૬, દ્વિતીય સત્ર
(આ તમામ એકમ કસોટી ભરતભાઈ પટેલ  Pipalava School તરફથી મળેલ છે તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર)
इकाई - १ इतनी शक्ति हमें देना दाता  
इकाई - २ अनूठे इन्सान  
इकाई - ३ जरा मुस्कुराइए 
इकाई - ४ पुस्तक हमारी मित्र  
इकाई - ५ जय विज्ञानं की  
इकाई - ६ न्याय  
इकाई - ७ यह भी एक परीक्षा  

એકમ કસોટી : હિન્દી, ધોરણ-૭, પ્રથમ સત્ર

इकाई - १ चित्र के संग संग 
इकाई - २ तब याद तुम्हारी आती है 
इकाई - ३ कुत्ते की वफ़ादारी 
इकाई - ४ कथनी और करनी 
इकाई - ५ हिन्द देश के निवासी 
इकाई - ६ डॉ.विक्रम साराभाई 
इकाई - ७ ढूँढते रह जाओगे 
इकाई - ८ दोहा अष्टक 

એકમ કસોટી : હિન્દી, ધોરણ-૭, દ્વિતીય સત્ર
(આ તમામ એકમ કસોટી ભરતભાઈ પટેલ  Pipalava School તરફથી મળેલ છે તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર)

इकाई - १ बेटी 
इकाई - २ हम भी बने महान 
इकाई - ३ सच्चा हीरा 
इकाई - ४ देश के नाम संदेश 
इकाई - ५ धरती की शान 
इकाई - ६ मालवजी फौजदार 
इकाई - ७ बढे कहानी 
इकाई - ८ मुस्कान के मोती 
इकाई - ९ समय सारिणी 
इकाई - १० अंदाज अपना-अपना  

એકમ કસોટી : હિન્દી, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર

હિન્દી, ધોરણ-૭, પ્રથમ સત્ર ક્વિઝ (તમામ પ્રકરણ) : પ્રજાપતિ સાહેબ  

ધોરણ : ૬ થી ૮, હિન્દી, પ્રથમસત્રના તમામ એકમના પ્રશ્નોના જવાબ (હિરેન બી પટેલ)
ધોરણ : ૬ થી ૮, હિન્દી, દ્વિતીયસત્રના તમામ એકમના પ્રશ્નોના જવાબ (હિરેન બી પટેલ)

30 ટિપ્પણીઓ:

 1. Nice effort....
  Tamari mahenat ......vidhyarthini safalta
  Keep it up.............

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. Excellent work Bharatsaheb. Mara blog jjkbed.blogspot.com par apna sahityani link muki shaku? me pan shikshan jagatne freema upayogi thava blog banavyo vhe

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 3. ધોરણ-૭ હિન્દી વિષયની બીજા સત્રની એકમ કસોટી મુકો સાહેબ

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 4. પ્રશ્નો અને જવાબ નો મેળ ખાતો નથી જે કરેક્શન છે તે દૂર કરો

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 5. ધોરણ 9 થી 12 નુ હિંદી વિષય માટે મટીરિલ મૂકો.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો