ગણિત

નળાકારનું કદ (સ્લાઈડ શો)

એકમ કસોટી : ગણિત, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર

પ્રકરણ - ૧ ઘન અને ઘનમૂળ

પ્રકરણ - ૨ સંમેય સંખ્યાઓ

પ્રકરણ - ૩ સંમેય ઘાતાંક

પ્રકરણ - ૪ ગણ - પરિચય

પ્રકરણ - ૫ વિસ્તરણ

પ્રકરણ - ૬ ચતુષ્કોણ

પ્રકરણ - ૭ નળાકારનું ક્ષેત્રફળ અને ઘનફળધોરણ-૮, ગણિત, પ્રથમ સત્ર, તમામ એકમ કસોટી 


ધોરણ : ૬ થી ૮, ગણિત, પ્રથમસત્રના તમામ એકમના પ્રશ્નોના જવાબ (હિરેન બી પટેલ)

ધોરણ : ૬ થી ૮, ગણિત, દ્વિતીયસત્રના તમામ એકમના પ્રશ્નોના જવાબ (હિરેન બી પટેલ)

વૈદિક ગણિત (ઈ-બુક) ડાઉનલોડ કરો

27 ટિપ્પણીઓ:

 1. ક્યા ધોરણને લગતા ટોપિક છે તે લખશો તો વાંચકને સરળતા રહેશે...

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. સુંદર કામ સાહેબ, ફેસબૂક માં EDU GLOBE group માં પણ તમારી રાહ જોવાઈ રહી છે. આભાર.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 3. વિજ્ઞાનની એકમ કસોટી મુકો ૬,૭અને૮ ની

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 4. SEMESTER-2 MATHS SCIENCE,gujarati NA UNIT TEST PAPER MUKO .

  nice work sir ji................

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 5. હું સુરત કોર્પો.માં સ્કૂલ નંબર . ૮૩ માં જોબ કરું છું. અમારે સ્માર્ટ ક્લાસ માટે બધું મટીરીયલ્સ એકસાથે જોઈતું હોયતો ડીવીડી માં મળી શકશે? શક્ય હોય તો જણાવજો. અથવા તમારા કોન્ટેક નંબર મળે તો સારીરીતે વાત થઇ શકે.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 6. મારો કોન્ટેક્ટ નંબર ૯૨૭૫૦૨૭૩૫૦ છે

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 7. મારો કોન્ટેક્ટ નંબર ૯૨૭૫૦૨૭૩૫૦ છે

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 8. મારો કોન્ટેક્ટ નંબર ૯૨૭૫૦૨૭૩૫૦ છે

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 9. આ ટિપ્પણી લેખક દ્વારા દૂર કરવામાં આવી છે.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 10. sir bija satr na science and maths na unit test paper pdf file ma hoy to moklo ne plz

  જવાબ આપોકાઢી નાખો