અંગ્રેજી


Prepositions 

Articles 

ENCIRCLE THE CORRECT SPELLING IN EACH GROUP 


One word sentences 

Two word sentences 


Three word sentences 


ત્રિભાષી વહીવટી શબ્દકોશ (અંગ્રેજી-ગુજરાતી-હિન્દી) 

Quiz :  Std. 6  English Sem. 1 Unit No.1 Where were you ? (Gosai Jagdishgiri U.) 

ધોરણ : ૬ થી ૮, અંગ્રેજી, પ્રથમસત્રના તમામ એકમના પ્રશ્નોના જવાબ (હિરેન બી પટેલ)

ધોરણ : ૬ થી ૮, અંગ્રેજી, દ્વિતીયસત્રના તમામ એકમના પ્રશ્નોના જવાબ (હિરેન બી પટેલ)
અંગ્રેજી : ધોરણ - ૫, પ્રથમ અને દ્વિતીય સત્ર, તમામ એકમના શબ્દાર્થ (સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર અને અર્થ)
અંગ્રેજી : ધોરણ - ૬, પ્રથમ સત્ર, તમામ એકમના શબ્દાર્થ (સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર અને અર્થ)
અંગ્રેજી : ધોરણ - ૭, પ્રથમ સત્ર, તમામ એકમના શબ્દાર્થ (સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર અને અર્થ)
અંગ્રેજી : ધોરણ - ૮, પ્રથમ સત્ર, તમામ એકમના શબ્દાર્થ (સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર અને અર્થ) 
અંગ્રેજી : ધોરણ - ૬, દ્વિતીય સત્ર, તમામ એકમના શબ્દાર્થ (સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર અને અર્થ)
અંગ્રેજી : ધોરણ - ૭, દ્વિતીય સત્ર, તમામ એકમના શબ્દાર્થ (સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર અને અર્થ)
અંગ્રેજી : ધોરણ - ૮, દ્વિતીય સત્ર, તમામ એકમના શબ્દાર્થ (સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર અને અર્થ)
આભાર : ગૌરવ પટેલ, લિગારી નાહિદ 


big resourcebook  by Matt Purland

ધોરણ-૮, અંગ્રેજી, પ્રથમ સત્ર, એકમ કસોટી 
આભાર : A.K.PARMAR SIR

UNIT - 1 TEST PAPER
UNIT - 2 TEST PAPER
UNIT - 3 TEST PAPER
UNIT - 4 TEST PAPER

ધોરણ-૮, અંગ્રેજી, દ્વિતીય સત્ર, એકમ કસોટી 

UNIT - 1 TEST PAPER
UNIT - 2 TEST PAPER
UNIT - 3 TEST PAPER
UNIT - 4 TEST PAPER
UNIT - 5 TEST PAPER

ધોરણ-૭, અંગ્રેજી, પ્રથમ સત્ર, એકમ કસોટી 

UNIT - 1 TEST PAPER
UNIT - 2 TEST PAPER
UNIT - 3 TEST PAPER
UNIT - 4 TEST PAPER

ધોરણ-૭, અંગ્રેજી, દ્વિતીય સત્ર, ક્વિઝ કમ્પ્યૂટરમાં રમવા માટે 

UNIT - 1 
UNIT - 2 
UNIT - 3 
UNIT - 4 
UNIT - 5 

ધોરણ-૬, અંગ્રેજી, પ્રથમ સત્ર, એકમ કસોટી 

UNIT - 1 TEST PAPER
UNIT - 2 TEST PAPER
UNIT - 3 TEST PAPER
UNIT - 4 TEST PAPER

ધોરણ-૬, અંગ્રેજી, દ્વિતીય સત્ર, એકમ કસોટી 

UNIT - 1 TEST PAPER
UNIT - 2 TEST PAPER
UNIT - 3 TEST PAPER
UNIT - 4 TEST PAPER
UNIT - 5 TEST PAPER

26 ટિપ્પણીઓ:

 1. જોરદાર....ખુબ જ મહેનત કરી છે......

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. khub saras sir gujarat na tamam teachers mate khub saras margdarshan aapyu che
  keep it up khub pragati karo........

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 3. ભાઇ ભાઇ અમારા ધંધુકાનુ ગૌરવ... ખુબજ સરસ મહેનત....

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 4. ખુબ ખુબ સરસ ભરતભાઈ તમારા આ શ્રેષ્ઠ કામ કેટલા માણસો માટે ઉપયોગી માહિતી આપે છે.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 5. BHARATBHAI , YOU HAVE REALLY DONE A GREAT JOB FOR TEACHERS AND STUDENTS AS WELL.....PLEASE KEEP IT UP >>>>> WISHING YOU BRIGHT FUTURE OF THIS VALUABLE BLOG.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 6. Dear Sir,
  You are like a born teacher and not by profession. India needs the teachers just that sort of like you. You did nice work and we heartily appreciate you and your work. Please, go ahead and ahead..still miles to go.. Best wishes!

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 7. Dear Sir,
  st:4,5 na test paper hoy to mukone pls... prakashpatel046@gmail.com

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 8. Its a very very excellent work done.
  To me should be awarded and all Gujarat school must take advantage of this.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 9. I HAVE NO WORD MAN FOR UR WORK. ITS INCREDIBLE. AWESOME.ALL WORDS ARE VERY SMALL FOR UR WORK. અરે ગાંડા અમે તો તૈયાર માલ ખાઈએ છીએ અને નામ કમાઈએ છીએ. તમારો ખુબ ખુબ આભાર.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો