આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

મહાત્મા ગાંધી

મારી માતૃભાષા ગમે તેટલી અધૂરી હોય તોયે માની છાતીએથી હું અળગો ન થાઉં તેમ માતૃભાષાથી પણ ન થાઉં. મારા જીવનને ઘડનારું દૂધ મને તેના સિવાય બીજે ક્યાંથી મળે ?

ઉમાશંકર જોષી

માતૃભાષાનું શિક્ષણ વ્યક્તિનું નિર્માણ કરે છે; ચારિત્ર્યનું ઘડતર કરે છે અને સંસ્કારોનું સિંચન કરે છે.

પ્રો.યશપાલ

બાળકને પોતાની માતૃભાષામાં શીખવા ન દેવું એ એમની સામેનો મોટો ગુનો છે.

રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર

માતૃભાષા વગર નથી આનંદ, નથી અભિવ્યક્તિ કે નથી વ્યક્તિવિકાસ.

દેવાંગભાઈ દેસાઈ

અન્ય ભાષાનું શિક્ષણ સ્વાદિષ્ટ વાનગી અને માતૃભાષા રોજિંદું ભોજન છે.

06 ફેબ્રુઆરી 2023

બાળોપનિષદ, ગમતા ગીતોનો ગુલદસ્તો (ઈ-બુક)

બાળોપનિષદ, ગમતા ગીતોનો ગુલદસ્તો (ઈ-બુક)

પ્રાર્થના વિભાગ, ભજન વિભાગ, ધૂન વિભાગ, ગીત વિભાગ

કુલ ૧૫૪ ગીતોનો સંગ્રહ 

સંગ્રાહક, પ્રકાશક : મદનકુમાર ઠક્કર 

મુ.વડવારા, પો.ધાણેટી, તા.ભુજ-કચ્છ 

PAGE : 80

SIZE : 14 MB 


બાળોપનિષદ, ગમતા ગીતોનો ગુલદસ્તો (ઈ-બુક) :     ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ : 6 થી 8, વિજ્ઞાનના પ્રયોગો અને પ્રવૃત્તિઓ, ડાયટ ગાંધીનગર

વિજ્ઞાનના પ્રયોગો અને પ્રવૃત્તિઓ

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, ગાંધીનગર 

પ્રાથમિક શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ ૬ થી ૮ ના વિજ્ઞાનના પ્રયોગો અને પ્રવૃત્તિઓ સરળતાથી કરી શકે તે માટેની વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો માટેની માર્ગદર્શિકા 

PAGE : 174

SIZE : 5.96 MB

વિજ્ઞાનના પ્રયોગો અને પ્રવૃત્તિઓ :     ડાઉનલોડ કરો

27 ડિસેમ્બર 2022

ધોરણ : 8, વિજ્ઞાન સજ્જતા ભાગ : 2, દ્વિતીય સત્ર (MCQ) જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ, મહેસાણા

ધોરણ : 8, વિજ્ઞાન સજ્જતા ભાગ : 2, દ્વિતીય સત્ર (MCQ) 

STD : 8 SCIENCE SECOND SEM MCQ

જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ, મહેસાણા 

SAMAGRA SHIKSHA, MEHSANA

PAGE : 63

SIZE : 7.41 MB 

MCQ પ્રશ્નોના જવાબ      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ : 8, ગણિત સજ્જતા ભાગ : 2, દ્વિતીય સત્ર (MCQ) જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ, મહેસાણા

ધોરણ : 8, ગણિત સજ્જતા ભાગ : 2, દ્વિતીય સત્ર (MCQ) 

STD : 8 MATHS SECOND SEM MCQ

જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ, મહેસાણા 

SAMAGRA SHIKSHA, MEHSANA

PAGE : 65

SIZE : 7.18 MB 

MCQ પ્રશ્નોના જવાબ      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ : 7, વિજ્ઞાન સજ્જતા ભાગ : 2, દ્વિતીય સત્ર (MCQ) જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ, મહેસાણા

ધોરણ : 7, વિજ્ઞાન સજ્જતા ભાગ : 2, દ્વિતીય સત્ર (MCQ) 

STD : 7 SCIENCE SECOND SEM MCQ

જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ, મહેસાણા 

SAMAGRA SHIKSHA, MEHSANA

PAGE : 69

SIZE : 7.41 MB 

MCQ પ્રશ્નોના જવાબ      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ : 7, ગણિત સજ્જતા ભાગ : 2, દ્વિતીય સત્ર (MCQ) જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ, મહેસાણા

ધોરણ : 7, ગણિત સજ્જતા ભાગ : 2, દ્વિતીય સત્ર (MCQ) 

STD : 7 MATHS SECOND SEM MCQ

જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ, મહેસાણા 

SAMAGRA SHIKSHA, MEHSANA

PAGE : 62

SIZE : 7.18 MB 

MCQ પ્રશ્નોના જવાબ      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ : 6, વિજ્ઞાન સજ્જતા ભાગ : 2, દ્વિતીય સત્ર (MCQ) જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ, મહેસાણા

ધોરણ : 6, વિજ્ઞાન સજ્જતા ભાગ : 2, દ્વિતીય સત્ર (MCQ) 

STD : 6 SCIENCE SECOND SEM MCQ

જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ, મહેસાણા 

SAMAGRA SHIKSHA, MEHSANA

PAGE : 61

SIZE : 7.41 MB 

MCQ પ્રશ્નોના જવાબ      ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ : 6, ગણિત સજ્જતા ભાગ : 2, દ્વિતીય સત્ર (MCQ) જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ, મહેસાણા

ધોરણ : 6, ગણિત સજ્જતા ભાગ : 2, દ્વિતીય સત્ર (MCQ) 

STD : 6 MATHS SECOND SEM MCQ

જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ, મહેસાણા 

SAMAGRA SHIKSHA, MEHSANA

PAGE : 61

SIZE : 7.18 MB 

MCQ પ્રશ્નોના જવાબ      ડાઉનલોડ કરો


Foundational Literacy & Numeracy MODULE, ડાયટ, નવસારી

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, નવસારી 

Foundational Literacy & Numeracy MODULE

PAGE : 118

SIZE : 4.66 MB

FLN MODULE, DIET NAVSARI      ડાઉનલોડ કરો


25 સપ્ટેમ્બર 2022

સ્વાધીનતા સંગ્રામના ૭૫ શૂરવીરો (ઈ-બુક)


સ્વાધીનતા સંગ્રામના ૭૫ શૂરવીરો (ઈ-બુક)       ડાઉનલોડ કરો

આ ઈ-બુકમાં ૭૫ સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓની જીવન ઝરમર આલેખવામાં આવેલ છે.

TOTAL PAGE : 104

PDF FILE SIZE : 14.6 MB

આભાર : હિન્દુ આધ્યાત્મિક અને સેવા સંસ્થાન પ્રેરિત 

INITIATIVE FOR MORAL AND CULTURAL TRAINING FOUNDATION