આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

બેટી બચાઓ, બેટી પઢાઓ

નમસ્કાર,
બેટી બચાઓ, બેટી પઢાઓ અભિયાનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આ પેજ પર બેટી બચાઓ, બેટી પઢાઓ અભિયાનને સપોર્ટ કરતા ચિત્રો, સ્લોગન, જાહેરાત, સુવિચાર વગેરે મૂકવામાં આવશે. આપ પણ તેનો ફેલાવો કરી શકો છો. સુવિચારનો ફોટો મોટો કરવા જે તે ફોટા પર ક્લિક કરો. આભાર - ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કાન્હા)

રેડિયો જાહેરાત MP3 સ્વરૂપે ડાઉનલોડ કરો  

રેડિયો જાહેરાત - ૧ 
રેડિયો જાહેરાત - ૨ 
રેડિયો જાહેરાત - ૩ 
રેડિયો જાહેરાત - ૪ 
રેડિયો જાહેરાત - ૫ 
રેડિયો જાહેરાત - ૬ 
રેડિયો જાહેરાત - ૭ 
રેડિયો જાહેરાત - ૮ 
રેડિયો જાહેરાત - ૯ 
રેડિયો જાહેરાત - ૧૦ 
રેડિયો જાહેરાત - ૧૧ 
રેડિયો જાહેરાત - ૧૨
રેડિયો જાહેરાત - ૧૩
રેડિયો જાહેરાત - ૧૪
રેડિયો જાહેરાત - ૧૫
રેડિયો જાહેરાત - ૧૬
રેડિયો જાહેરાત - ૧૭

3 ટિપ્પણીઓ:

  1. Tamaro blog khub ane khub j gmyo. Mne 1. Suvichar. 2. BEty bachao. 3. Matru suvichar 4. Kakko 5. 1 thi 100. 6. ABCD. 7. ETC... NI PDF file mokali aapo to bahu j saru sir. i am also teacher... mo. Wats ap karso to pn chalse. Prajapatinilesh690@gmail.com

    જવાબ આપોકાઢી નાખો
  2. Tamaro blog khub ane khub j gmyo. Mne 1. Suvichar. 2. BEty bachao. 3. Matru suvichar 4. Kakko 5. 1 thi 100. 6. ABCD. 7. ETC... NI PDF file mokali aapo to bahu j saru sir. i am also teacher... mo. Wats ap karso to pn chalse. Prajapatinilesh690@gmail.com

    જવાબ આપોકાઢી નાખો