આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

સંપર્ક


ચૌહાણ ભરતકુમાર લાલજીભાઈ
આચાર્ય (HTAT), ગુંજાર પ્રાથમિક શાળા,
તા.ધંધુકા, જિ.અમદાવાદ

રહેઠાણનું સરનામું :
સથવારા સોસાયટી,
રેલવે સ્ટેશન સામે,
ધંધુકા, તા.ધંધુકા, જિ.અમદાવાદ

E-mail : okanha18@gmail.com

Blog : omarmik.blogspot.com

1 ટિપ્પણી: