આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

કોમ્પ્યૂટર સોફ્ટવેર


ગુગલ ઈનપુટ (શ્રુતિ ફોન્ટ માટે)

ગુગલ ઈનપુટ ગુજરાતી 

ગુગલ ઈનપુટ હિન્દી

ગુગલ ઈનપુટ સંસ્કૃત લીબર ઓફિસ ઓપનસોર્સ સોફ્ટવેર 

Libre Office Open Source Software
Video editing Software 

OBS Studio

(OBS Studio supports Windows 8,  8.1,  and 10)

Open Shot Video editor

(Windows 7,  8,  10+)

Shot Cut Video editor

(Windows 7+)
Desktop Screen Recorder 

Cam Studio 
Interactive Whiteboard for School and Universities

Open Board

(Windows 7+)

10 ટિપ્પણીઓ:

 1. So happy to see such initiative by this school & the Principal sir. Congratulations for beings different than others. Wish you all the best.
  -Haren Gandhi
  (Ex- Air Force Instructor)
  9426356119/ 8080425123

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. આ૫ની શાળામાં ખરેખર ઉત્તમ કાર્ય થાય જ છે અભિનંદન

  જવાબ આપોકાઢી નાખો

 3. આ૫ની શાળામાં ખરેખર ઉત્તમ કાર્ય થાય જ છે અભિનંદન

  Very good principal sir

  જવાબ આપોકાઢી નાખો