આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ – ૨૬ (૩૪૫ પ્રશ્નો)

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૨૭ (૨૯૯ પ્રશ્નો) 

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૨૮ (૩૦૦ પ્રશ્નો) 

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૨૯ (૨૭૦ પ્રશ્નો) 

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૦ (૨૯૭ પ્રશ્નો) 

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૧ (૨૦૩ પ્રશ્નો) 

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૨ (૧૯૨ પ્રશ્નો) 

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૩ (૨૪૦ પ્રશ્નો)

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૪ (૨૦૨ પ્રશ્નો)

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૫ (૨૪૨ પ્રશ્નો)

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૬ (૨૩૦ પ્રશ્નો)

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૭ (૧૫૫પ્રશ્નો)

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૮ (૧૯૭ પ્રશ્નો)

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૯ (૧૯૩ પ્રશ્નો) 

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૪૦ (૨૫૦ પ્રશ્નો) 

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૪૧ (૨૯૯ પ્રશ્નો) 

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૪૨ (૩૫૬ પ્રશ્નો) 
ગુજરાત પાક્ષિક ક્વિઝ - ૧ (૨૫ પ્રશ્નો) 
ગુજરાત પાક્ષિક ક્વિઝ - ૨ (૨૧ પ્રશ્નો) 
ગુજરાત પાક્ષિક ક્વિઝ - ૩ (૧૬ પ્રશ્નો) 
ગુજરાત પાક્ષિક ક્વિઝ - ૪ (૨૦ પ્રશ્નો) 
ગુજરાત પાક્ષિક ક્વિઝ - ૫ (૨૨ પ્રશ્નો) 
ગુજરાત પાક્ષિક ક્વિઝ - ૬ (૧૭ પ્રશ્નો) 

જનરલ નોલેજ ક્વિઝ કોર્નર : ૨૦૧૨ (ગુજરાત સરકારના માહિતી ખાતા દ્વારા પ્રસિદ્ધ) 

જનરલ નોલેજ ક્વિઝ કોર્નર : ૨૦૧૩ (ગુજરાત સરકારના માહિતી ખાતા દ્વારા પ્રસિદ્ધ) 


જનરલ નોલેજ ક્વિઝ કોર્નર : ૨૦૧૪ (ગુજરાત સરકારના માહિતી ખાતા દ્વારા પ્રસિદ્ધ) 

29 ટિપ્પણીઓ:

 1. mare pan mara blog upaer advertising mukvi che to chitika ma registration karvani mahiti apo tevi vinati che mara blog nu name www.shikshansagar.blogspot.in maru name suresh makwana che javad apjo

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. ખુબ જ સરસ અને મદદરૂપ કામ થયું છે. અભિનંદન!

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 3. waah shu vaat chhe dost...
  tame to ghani badhi mahiti ahiya ekathti kari rakhi che.
  this is a nice effort...
  have a nice day and jay swaminarayabn

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 4. મારે ૨૦૧૬ ના રોજગાર સમાચાર ના કિવઝ જોઈએ છે
  તો આપ ની વેબસાઈડ પર રાખજો

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 5. અદભૂત વેબસાઇટ છે પણ ૨૦૧૬ ના લેટેસ્ટ ક્વિજ કોર્નર અપલોડ કરો તો કઈક નવું કેવાઈ અને અભિનંદન :-)

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 6. આ ટિપ્પણી લેખક દ્વારા દૂર કરવામાં આવી છે.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 7. ખુબ જ સરસ અને મને મદદરૂપ થયું છે.અભિનંદન👍🏻

  જવાબ આપોકાઢી નાખો